Huisregels The Canna Club

Onze regels

1. toegang uitsluitend voor personen boven de leeftijd van 18 jaar en je moet altijd een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
2. geen alcoholsiche dranken toegestaan
3. geen handel en bezit van gestolen goederen.
4. wapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zijn niet toegestaan.
5. geen bezit van meer dan 5 gram softdrugs
6. alle vormen van agressie, hinderlijk of aanstootgeved gedrag, dicriminatie ten aanzien van cultuur, ras of sexuele geaardheid ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van (sexueel) geweld worden niet getolereerd.
7. handel in en gebruik van harddrugs is verboden.
8. wij kunnen er voor kiezen om aan bezoekers die onder invloed zijn geen softdrugs te verkopen.
9. the cannaclub maakt gebruik van camerabewaking. personen die de coffeeshop betreden stemmen er mee in dat er video opnames worden gemaakt welke na ongeregeldheden of ongevallen ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden.
10. the cannaclub is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan goederen.
11. klachten en onenigheden worden door ons personeel opgelost. wanneer je het ergens niet mee eens bent meldt dit dan aan 1 van onze medewerkers.
12. bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek) zakken te tonen. bij weigering wordt er van uitgegaan dat er 1 van de huisregels is overtreden en zal de politie in kennis worden gesteld.
13. bij overtreding van de huisregels kun je worden verwijderd en de toegang worden ontzegd en indien nodig zal aangifte worden gedaan bij de politie.
14. honden zijn niet toegestaan in onze shop.

Gedragsregels

1. lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag is niet toegestaan.
2. het blokkeren van de toegang en trottoir met rijwielen en scooters is niet toegestaan.
3. gooi geen rommel weg op straat en gooi je lege drankjes netjes in onze prullenbak.
4. bij het niet nakomen van onze gedragsregels kunnen wij de toegang tot the cannaclub weigeren.

Menu